Nástroj pro Váš úspěch

Předmětem podnikání je především vývoj software na zakázku, prodej a servis výpočetní techniky a návrhy a správa informačních struktur v malých a středních firmách na platformě Microsoft Windows.

Každým dnem se počítačové technologie vyvíjí a ne každý má čas, chuť a prostředky na to, aby stíhal tento vývoj sledovat a přizpůsobovat se mu. Přes deset roků neustálého zájmu o nové trendy v IT oblasti dává velké množství zkušeností a inspirace a motivuje do další práce.

Shrnutí aktivit

Samozřejmostí je následná podpora všech výše zmíněných aktivit.

Spojení s firmou

Trendem poslední doby je vzdálený přístup k informačnímu systému a jiným firemním prostředkům, kdy je možno pomocí technologií konat činnosti jako při fyzické přítomnosti u počítače ve firmě. Může se jednat o informační systém postavený na webových službách a sdílený ve veřejném Internetu a samozřejmě zabezpečený proti nechtěnému vstupu a odposlouchávání přenosu nebo přístup do firemní sítě formou VPN tunelového spojení přes veřejný Internet chráněný dostatečnou bezpečnostní politikou.